Image layer

SZKOLIMY OD LAT

Przeszkoliliśmy blisko 1,7 mln osób
Prowadzimy 80 forów branżowych

więcej na www.frdl.org.pl

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana i przetestowana przez dr Cezarego Trutkowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczonego badacza polskiej samorządności.

O badaniu:

• narzędzie sprawdzone w praktyce - w ostatnich dwóch latach badania zrealizowano w ponad 30 gminach i miastach w całej Polsce
• ankieta każdorazowo jest dopasowywana do lokalnej specyfiki gminy
• typowa reprezentatywna próba wynosi 350-400 osób lub gospodarstw domowych, a maksymalny poziom błędu wynosi 5 punktów procentowych
• gotowy zestaw analiz (ponad 300 zestawień danych w różnych przekrojach)
• atrakcyjna wizualnie i zrozumiała prezentacja wyników (wykresy, zestawienia tabelaryczne, infografiki)
• opieka merytoryczna ekspertów Fundacji na każdym etapie badania

Ankieta opracowana na potrzeby badania umożliwia szczegółowe poznanie ocen i opinii mieszkańców, zebranych w trzy bloki tematyczne:

• działania władz samorządowych
• jakość oferowanych usług publicznych
• potrzeby mieszkańców i stopień ich zaspokojenia

Pogłębiona analiza wyników pozwala na obiektywną i rzetelną diagnozę społeczną, w szczególności na:

• zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd
• określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców
• uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności
Wyniki badań warunków życia i jakości usług publicznych można praktycznie wykorzystać w wielu obszarach działania władz samorządowych:
• przy opracowaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy
• do poprawy komunikacji z mieszkańcami gminy
• do stworzenia planu działań, które powinny przynieść odczuwalną poprawę oceny warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców

 

Ponawiając badania co kilka lat samorząd zyskuje cenne narzędzie do monitorowania poziomu jakości usług publicznych i określania obszarów wymagających zmian i udoskonaleń.

Zapraszamy do kontaktu!

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter