Image layer

30 lat doświadczenia

84 000 przeprowadzonych szkoleń
1 700 000 przeszkolonych osób

więcej na www.frdl.org.pl

ELoGE

ELoGE
W Roku Samorządności pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym!

Do 27 marca 2020 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przyjmuje zgłoszenia do II edycji programu „Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym” (European Label of Governance Excellence, w skrócie ELoGE). Program EloGE obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych w wielu państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. Europejski znak jakości jest przyznawany bezpłatnie przez Fundację w imieniu Rady Europy.

Otrzymanie znaku ELoGE potwierdzi, że Twoja jednostka samorządowa jest dobrze zarządzana w kluczowych obszarach i cieszy się pozytywnym wizerunkiem w oczach mieszkańców!

Aby uzyskać znak ELoGE należy:

1) zgłosić udział swojej gminy czy powiatu poprzez stronę www.frdl.org.pl/eloge;

2) zrealizować badanie wśród mieszkańców i pracowników JST (ankieta internetowa);

3) wypełnić internetową ankietę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (wypełnia pracownik JST) i załączyć do niej dokumenty potwierdzające samoocenę;

4) publicznie zaprezentować samoocenę, np. na otwartym spotkaniu z mieszkańcami;

4) spełnić kryteria określone w regulaminie programu.

Więcej informacji o Europejskim Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym można znaleźć na stronie: www.frdl.org.pl/eloge.

Partnerem merytorycznym II edycji ELoGE w Polsce jest „Rzeczpospolita. Życie Regionów”, a partnerem technologicznym – portal webankieta.pl.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter