Image layer

SZKOLIMY OD LAT

Przeszkoliliśmy blisko 1,7 mln osób
Prowadzimy 80 forów branżowych

więcej na www.frdl.org.pl

IV KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY

KKFSekretarzy

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST 19-20 września 2019 r. HOTEL NOVOTEL**** w Warszawie (dawny Hotel Forum). 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Kongresu Sekretarzy:

Zaproszenie IV Krajowy Kongres Sekretarzy

Program IV Krajowy Kongres Sekretarzy 

Karta zgłoszeniowa IV Krajowy Kongres Sekretarzy 

Kongres Sekretarzy to:
• Najważniejsze ogólnopolskie wydarzenie dla sekretarzy gmin i powiatów, organizowane we współpracy z Krajową Reprezentacją Forów Sekretarzy.
• Wymiana informacji i doświadczeń w gronie liderów w zarządzaniu administracją publiczną.
• Dwa dni wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów, praktyków, przedstawicieli urzędów centralnych oraz organów kontrolnych.
• Integracja środowiska sekretarzy JST oraz inwestycja w siebie i swoje kompetencji zawodowe.

W trakcie Kongresu poruszymy najważniejsze aktualne wyzwania w pracy sekretarza jednostki samorządu terytorialnego oraz te związane z organizacją pracy urzędu, w tym:
ZMOTYWOWANE KADRY

• Kształtowanie wynagrodzeń w administracji samorządowej oraz pozapłacowe systemy motywacyjne
• Wartościowanie stanowisk pracy i ścieżka awansu pracowników, ocena pracowników – dobre praktyki
• Badania opinii klientów o jakości świadczonych usług – czy i jak warto je wykonywać?
OSZCZĘDNY SAMORZĄD
• Współpraca samorządów – najefektywniejsze rozwiązania wspólnego zakupu usług samorządów w celu racjonalizacji ich kosztów
• Racjonalizacja kosztów administracyjnych w obrębie urzędu i jednostek organizacyjnych, centra usług wspólnych
• Elektronizacja zamówień publicznych oraz nadchodzące zmiany w prawie zamówień publicznych
BEZPIECZENE DANE
• Praktyczne doświadczenia JST po wdrożeniu RODO oraz przygotowanie do kontroli instytucji w zakresie bezpieczeństwa danych
• Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla samorządów w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
• Modernizacja i integracja systemów informatycznych w urzędach samorządowych.
SPRAWNY URZĄD
• Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków, praca komisji po zmianach ustawy o samorządzie gminny
• Współpraca sekretarzy z organami stanowiącymi po zmianach funkcjonowania biur obsługi rady
• Postępowanie administracyjne, mediacje, orzecznictwo i doświadczenia we współpracy z samorządowymi kolegiami odwoławczymi
SAMORZĄD Z PERSPEKTYWAMI
• „Polska Średnich Miast”, decentralizacja i deglomeracja jako szansa dla samorządności lokalnej
• E-komunikacja mieszkańca z urzędem samorządowym: E-dowody, media społecznościowe i promocja e-usług świadczonych przez gminy i powiaty

Ufamy, że Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.
Dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na IV Krajowy Kongres Sekretarzy w Warszawie.

Aktualne wiadomości na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: www.kongressekretarzy.pl

Czekamy na Państwa w Warszawie!

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter