Image layer

SZKOLIMY OD LAT

Przeszkoliliśmy blisko 1,7 mln osób
Prowadzimy 80 forów branżowych

więcej na www.frdl.org.pl

Konkurs "Samorządność - widzieć, rozumieć, znać"

Logo
W 2019 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej będzie obchodzić 30-lecie istnienia. Z tej okazji FRDL Centrum Mazowsze wraz z FRDL Centrum Szkoleniowym w Łodzi organizuje Konkurs pn. „Samorządność – widzieć, rozumieć, znać”, którego ideą jest promowanie wartości samorządności oraz demokracji, stanowiących podstawę działalności Fundacji w Polsce i na świecie.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej 
rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadaniem konkursowym jest przesłanie jednego zdjęcia w formacie .jpg, .jpeg lub .png, które przedstawia rozumienie pojęcia „samorządność” przez Uczestnika Konkursu.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs trwa od 10 października do 16 listopada 2018 roku, do godz.23:59.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie:
Pracowników samorządowych bądź pracowników jednostek organizacyjnych - Kategoria I,
oraz
Uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich – Kategoria II (w tym przypadku warunkiem uczestnictwa jest udzielenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie Uczestnika, który nie ukończył 18 r.ż. ).
Konkurs obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie oraz mazowieckie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zdjęcie konkursowe wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia w Konkursie (której wzór znajduje się w Regulaminie Konkursu) na adres: konkurs@frdl.org.pl , z tytułem wiadomości: „Zgłoszenie do konkursu Kategoria I/Kategoria II”(wybierając odpowiednią Kategorię Uczestnika). 

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.frdl.mazowsze.pl w dn. 1 grudnia 2018 r .Laureaci zostaną także powiadomieni telefonicznie lub mailowo. 
W każdej z powyższych Kategorii Komisja Konkursowa wyłoni po jednym Zwycięzcy, który otrzyma Nagrody rzeczowe. Ceremonia wręczenia Nagród odbędzie się podczas Forum Sekretarzy 12 grudnia 2018 r. w Hotelu Gromada Warszawa Centrum przy pl. Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.
 

REGULAMIN KONKURSU:

Wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są w Regulaminie Konkursu.
Każdy z Uczestników ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Marlena Skrzypczak (marlena.skrzypczak@frdl.org.pl).

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter