Image layer

30 lat doświadczenia

84 000 przeprowadzonych szkoleń
1 700 000 przeszkolonych osób

więcej na www.frdl.org.pl

Regulamin promocji BLACK WEEK-100zł na wszystko

BLACK WEEK

Skrócone zasady promocji “BLACK  WEEK -100zł na wszystko” Jak skorzystać z promocji “BLACK  WEEK -100zł na wszystko”?
1. Promocja “BLACK WEEK -100 zł na wszystko” dotyczy wszystkich szkoleń ze strony internetowej www.frdl-lodz.pl
2. Promocja “BLACK  WEEK -100 zł na wszystko” nie łączy się z innymi promocjami.
4. Promocja “BLACK  WEEK -100 zł na wszystko” obowiązuje od dnia 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Regulamin promocji "BLACK WEEK-100zł na wszystko"
1. Organizatorem promocji pod nazwą “BLACK WEEK -100 zł na wszystko” (,,Promocja”) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, NIP 5220001895, REGON 00200603000000 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest strona internetowa www.frdl-lodz.pl 
3. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń ze strony www.frdl-lodz.pl 
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zgłoszą uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu obejmującym okres od 25.11.2019 r. do 31.01.2020 r. i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez wpisanie w zgłoszeniu w polu uwagi: „Akceptuję regulamin promocji Black week -100zł na wszystko”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do wyboru szkolenia objętego Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 100zł od ceny regularnej.
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie zgłaszać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach forów samorządowych (Forum Sekretarzy, Forum Skarbników), jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie www.frdl-lodz.pl w trakcie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy uczestnictwa w szkoleniu w ramach Promocji.
10. Promocja “BLACK WEEK -100zł na wszystko” obowiązuje od dnia 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.frdl-lodz.pl.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 roku.

Regulamin do pobrania

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter