fora sekretarzy

Forum Sekretarzy

Najbliższe spotkania w ramach Forum:

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi przygotowało ofertę szkoleń jakie planujemy realizować najbliższych miesiącach w ramach Forum Sekretarzy. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniżej zamieszczoną oferta, do udziału w organizowanych szkoleniach oraz do zrzeszenia się w ramach Forum Sekretarzy.
 

Forum Sekretarzy: Analiza ryzyka w świetle RODO i kontroli zarządczej

Data: 21 stycznia 2019r.
Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi

 

Forum Sekretarzy: Dostęp do informacji publicznej a decyzja o odmowie jej udostępnienia z uwagi na prawo do prywatności.

Data: 08 lutego 2019r.
Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi

 


Opis Forum:

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych przy FRDL Centrum Szkoleniowym w Łodzi powstało w 1993.

Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji. W dorobku Forum znajdują się liczne interpelacje oraz opinie planowanych zmian legislacyjnych. Jest ono również płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między jednostkami samorządu terytorialnego naszego regionu. Zrzeszonych w ramach Forum jest 70 Sekretarzy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Sekretarze powiatów, miast i gmin województwa łódzkiego zrzeszeni w ramach Forum spotykają się cyklicznie podczas szkoleń i seminariów tematycznych poświęconych najbardziej aktualnym problemom, na które napotykają pracownicy samorządowi w praktyce funkcjonowania ich samorządów. Od chwili powstania Forum w jego spotkaniach wzięło udział 3565 sekretarzy z naszego województwa.

Jesteśmy dumni, że spotkania te prowadzą zapraszani przez Zarząd Forum wybitni wykładowcy i eksperci posiadający wysoko cenione przez członków Forum praktyczne doświadczenie w pracy na niwie samorządowej.

Forum stało się doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego regionu łódzkiego. Działalność Forum przyczynia się do doskonalenia i profesjonalizacji działań podejmowanych przez sekretarzy zrzeszonych w ramach Forum,  stanowiąc cenne źródło inspiracji dla jego członków.

Zapraszamy Państwa do zrzeszania się w ramach Forum Sekretarzy i udziału w organizowanych przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi spotkaniach.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter