Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2016-11-02

Konsolidacja VAT jednostek budżetowych, zakładów budżetowych z gminami, powiatami, województwami – z uwzględnieniem ustawy centralizacyjnej

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 355/384 zł
2016-11-03

Jak skutecznie pozyskiwać środki z programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 319/359 zł
2016-11-04

Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w kształtowaniu wynagrodzenia pracowników i osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych oraz wybrane zagadnienia z prawa pracy.

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 319/359 zł
2016-11-04

Instrukcja kancelaryjna – obieg dokumentów w urzędzie. Elektroniczne zarządzanie dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 319/359 zł
2016-11-07

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w świetle przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wraz z podstawow

Miejsce szkolenia: FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia: 319/359 zł

Aktualności

VII Kongresie Regionów

VII Kongres Regionów


Zapraszamy Państwa do udziału w VII Kongresie Regionów, którego Partnerem Merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Kongres Regionów będzie miał miejsce w dniach 26-27 września 2016 r. Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. 


Akademia Przywództwa

Akademia Przywództwa - jesień 2016


Serdecznie zapraszamy do udziału w „Akademii Przywództwa”, czyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 2016


Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi dostosowało ofertę szkoleń pod nowy instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.