Image layer

SZKOLIMY OD LAT

Przeszkoliliśmy blisko 1,7 mln osób
Prowadzimy 80 forów branżowych

więcej na www.frdl.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Centrum Szkoleniowe w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź,

tel.: 42 307 32 38 | fax: 42 288 12 86

email:   | www.frdl-lodz.plMichał Wójcik 

Dyrektor FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi

tel.: 22 351 93 12

email:  

 

Zespół ds. usług Centrum Szkoleniowego w Łodzi

Katarzyna Marciniak - Mordel

Koordynator zespołu ds. usług Centrum Szkoleniowego w Łodzi

tel.: 42 307 32 38 / 605 909 355

email:  

 

Maja Pawlak

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel.: 42 307 32 65

email:  


Paulina Piwowarczyk

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel.: 42 307 32 65

email:  


Katarzyna Cieślak

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel.: 42 307 32 38

email:  


Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel.: 42 307 32 38

email:  

 

Klaudia Szewczyk

Specjalista ds. obsługi szkoleń

tel.: 42 307 32 38

email:  


Zespół ds. projektów

Elżbieta Płaszczyk

Specjalista ds. projektów

tel.: 42 307 29 46 / 697 860 033

email:  

 

Katarzyna Spychalska

Specjalista ds. projektów

tel.: 42 307 29 46

email:  

 

Formularz kontaktowy

{{ errors.name }}
{{ errors.email }}
{{ errors.subject }}
{{ errors.message }}
INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w formularzu kontaktowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@frdl-lodz.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym, ochroną przed roszczeniami w związku prowadzoną działalnością oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 2 a) będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym a następnie przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 a) wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter