Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydawania uprawnień do przewozów regularnych, regularnych specjalnych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym

Data szkolenia
2018-02-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.02 wynosi 339 PLN
Po 05.02 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia:
Zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o transporcie zbiorowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym.

Adresaci szkolenia: 
pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – gmin i starostw powiatowych - odpowiedzialni za wydawanie uprawnień na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i organizację przewozów osób.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, znający znakomicie tematykę transportu drogowego, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Program szkolenia:
1.    Rodzaje uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszania, przeniesienia na inny podmiot – co się zmienia od 1 stycznia 2018 r.
•    zezwolenia na przewozy regularne – terminy wygaśnięcia i co dalej
•    zezwolenia na przewozy regularne specjalne 
•    zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
•    potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym,
2.    Zasady organizacji regularnych przewozów osób - pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania
3.    Planowanie publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy – czy zawsze jest obowiązkowy? Proste przykłady planów transportowych, tryb ogłaszania planu
4.    Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej - 
•    elementy organizacji transportu 
•    tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego – konsekwencje nie dokonania wyboru operatora
•    rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
5.    Finansowanie przewozów – rekompensata – komu i na jakich warunkach przysługuje, jak ją uzyskać i jak obliczać. 
6.    Problemy związane z finansowaniem przewozu dzieci do szkół.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter