Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie

Data szkolenia
2018-02-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.02 wynosi 309 PLN
Po 05.02 cena szkolenia wynosi 339 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia:
-    podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów 
-    doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Miast , Urzędów Gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny

Prowadzący szkolenie: 
Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

Program szkolenia:
1.    Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.
2.    Osoby uprawnione do KDR.
a.    definicja rodziny wielodzietnej,
b.    definicja członka rodziny wielodzietnej,
c.    zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR
d.    rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR
3.    Przesłanki pozytywne do przyznania KDR
4.    Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.  
5.    Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od  przyjęcia wniosku  o KDR  - do jej wydania
a.    upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
b.    ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej
c.    utrzymywanie dziecka  jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
d.    spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty 
6.    Wymagane  a gromadzone w sprawie dokumenty.
7.    Samodzielne ustalanie  lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR lub ich weryfikacja od 1 lipca 2017r.
8.    Karta tradycyjna a karta elektroniczna  
9.    Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.
10.    Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
11.    Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
12.    Aspekty ochrony danych  osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.
13.     Dyskusja
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter