Oświadczenia majątkowe w administracji publicznej oraz środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne. Nowe regulacje prawne.

Data szkolenia
2018-02-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.02 wynosi 379 PLN
Po 05.02 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowymi regulacjami przewidzianymi w procedowanym projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Omawiane będą obowiązki osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych oraz szczegółowe zasady wypełniania oświadczeń majątkowych, jak również instrumenty unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne. Celem szkolenia jest również przygotowanie do wykonywania obowiązków osób odpowiedzialnych za wyzwanie do złożenia oświadczeń oraz ich analizy. 

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie kierowane jest do osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (członków organów samorządowych - wójtów, starostów, przewodniczących rad i radnych; kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne), jak również osób dokonujących analizy oświadczeń i pracowników urzędów odpowiedzialnych za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

Prowadzący szkolenie: 
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Program szkolenia:    
1.    Założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego.
2.    Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności życia publicznego. 
3.    Inne instrumenty antykorupcyjne w administracji publicznej.
4.    Nowy katalog osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych:
a)    osoby zobowiązane ustawowo,
b)    inni osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych.
5.    Majątek objęty treścią oświadczenia:
a)    Majątek odrębny,
b)    Majątek wspólny małżonków – czy konieczne jest wskazywanie dochodów małżonka?
6.    Zasady wypełniania oświadczeń.
a)    Nowy formularz oświadczeń majątkowych.
b)    Analiza poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
c)    Zasady  wypełniania poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
7.    Terminy składania oświadczeń majątkowych.
8.    Specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych.
9.    Podmioty którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki.
10.    Analiza oświadczeń majątkowych:
a)    Analiza podmiotu, któremu składane są oświadczenia,
b)    Urząd skarbowy.
11.    Korekty oświadczeń majątkowych.
12.    Publikowanie oświadczeń majątkowych.
13.    Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
14.    Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu. 
15.    Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
16.    Kontrola oświadczeń majątkowych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
17.    Oświadczenia majątkowe składane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
18.    Dotychczasowe orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.
19.    Środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne:
a)    zakaz łączenia funkcji,
b)    zakaz zatrudniania w urzędzie i na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c)    zakazy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
d)    zakaz udziału w głosowaniu.
20.    Komisja do spraw Rozstrzygania Konfliktu Interesów 
21.    Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka lub jego miejsca zatrudnienia.
22.    Rejestr Korzyści.
23.    Skutki naruszeń zakazów i ograniczeń dotyczących radnych i pracowników samorządowych i pozostałych pracowników administracji publicznej.
24.    Pytania i odpowiedzi.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter