FORUM SEKRETARZY: Ważne zmiany w samorządzie w związku z nowelizacją ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa z perspektywy organizacji pracy urzędu

Data szkolenia
2018-02-16
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia wynosi 150 PLN dla osoby zrzeszonej w Forum.
Cena szkolenia wynosi 359 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu
Program szkolenia
1.    Założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
2.    Wydłużenie kadencji organów samorządowych.
3.    Podporządkowanie biura rady przewodniczącemu rady.
4.    Obligatoryjne uregulowanie w odrębnej uchwale konsultacji z mieszkańcami.
5.    Budżet obywatelski i obowiązki rady w tym zakresie.
6.    Raport o stanie jednostki samorządowej i skutki jego nieprzyjęcia przez radę.
7.    Zmiana formy głosowania radnych.
8.    Ustawowa regulacja inicjatywy uchwałodawczej obywateli.
9.    Obligatoryjne powołanie komisji skarg, wniosków i petycji i określenie zasad jej działania w statucie jednostki samorządowej.
10.    Obligatoryjne transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniane.
11.    Ustawowe ustalenie minimalnej liczny radnych chcących założyć klub oraz poszerzenie uprawnień klubu.
12.    Ustawowe uregulowanie interpelacji i zapytań radnych – nowe terminy i zasady.
13.    Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
14.    Inne zmiany ustaw samorządowych.
15.    Pytania i odpowiedzi.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest pełna analiza nowych przepisów i ich wpływ na funkcjonowanie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządowych.

Prowadzącym i moderatorem dyskusji będzie 
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter