Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Data szkolenia
2018-08-13
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.08.339 wynosi 379 PLN
Po 01.08.339 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, także samorządowych i Skarbu Państwa. Wzbogacenie wiedzy oraz osiągnięcie praktycznych umiejętności w zakresie znajomości dokumentów i procedur związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zarówno przez administrację, która realizuje to gospodarując odpowiednio zasobami nieruchomości jak i dla potrzeb przygotowania nieruchomości pod inwestycje i do obrotu cywilno-prawnego.

Adresaci szkolenia: 
Biegli sądowi, administracja samorządowa i rządowa, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych.

Prowadzący szkolenie: 
Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych

Program szkolenia:
1.    Różne „rodzaje” nieruchomości, ogół praw do nieruchomości i ich wykazywanie.
2.    Tytuł prawny do nieruchomości.
3.    Cele wykazywania, regulowania stanu prawnego nieruchomości.
4.    Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości.
5.    Prawa obligacyjne i roszczenia do nieruchomości.
6.    Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
7.    Zakładanie ksiąg wieczystych i dokumenty w postępowaniu wieczystoksięgowym.
8.    Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków, role i relacje między rejestrami.
9.    Ujawnianie praw w księgach wieczystych.
10.    Posiadanie samoistne. Zasiedzenie nieruchomości.
11.    Posiadanie zależne.
12.    Wzniesienie budynku na cudzym gruncie oraz przekroczenie granic własności przy wznoszeniu budynku.
13.    Dziedziczenia nieruchomości.
14.    Służebności osobiste i rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i służebność dożywocia, wynagrodzenia za służebności. Zasiedzenie służebności.
15.    Znoszenie współwłasności. 
16.    Obrót nieruchomościami.
17.    Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych.
18.    Użytkowanie wieczyste.
19.    Badanie stanu prawnego nieruchomości krok po kroku.
20.    Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi i pod drogami.
21.    Grunty pod wodami.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter