Zaświadczenia w sprawach podatkowych oraz tajemnica skarbowa ze zmianami od 2018 roku

Data szkolenia
2018-08-21
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.08 wynosi 379 PLN
Po 09.08 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Wzrost poprawności zaświadczeń wydawanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach podatkowych oraz biegła znajomość zasad dotyczących tajemnicy skarbowej poprzez wskazanie i omówienie prawidłowych i praktycznych procedur.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy urzędów gmin, zajmujący się podatkami i opłatami stanowiącymi dochody gminy.

Prowadzący szkolenie: 
Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte 
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od 18 lat.

Program szkolenia:
1.    Nowa możliwość weryfikacji podatnika przez kontrahenta – uzyskanie informacji o sytuacji podatkowej.
2.    Nowe zaświadczenie obowiązujące od 1 marca 2018 r. - ZAS-KP (w zakresie informacji o niezłożeniu 
lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń 
w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu).
3.    Wyłączenie od 2018 r. stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą określonych informacji.
4.    Zasady wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.
5.    Właściwość miejscowa i rzeczowa organów podatkowych do wydania zaświadczenia.
6.    Odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści.
7.    Termin wydania zaświadczenia..
8.    Przygotowanie danych do wydania zaświadczenia.
9.    Zasady wydawania zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, wysokości zobowiązań spadkodawcy, wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wysokości zaległości podatkowych podatnika, wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym 
oraz wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
10.    Opłata skarbowa od wydawanych zaświadczeń. 
11.    Prowadzenie rejestru zaświadczeń.
12.    Pojęcie tajemnicy skarbowej.
13.    Osoby zobowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej.
14.    Podmioty, którym organ podatkowy udostępnia akta objęte tajemnicą skarbową.
15.    Podmioty, którym organ podatkowy udostępnia informacje objęte tajemnicą skarbową zawarte w aktach podatkowych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter