Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu z uwzględnieniem RODO

Data szkolenia
2018-08-20
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.08 wynosi 379 PLN
Po 08.08 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
•    zapoznanie ze zmianami w związku z wejściem w życie RODO w maju 2018 r.
•    omówienie wpływu zmian na podmioty, które przetwarzają dane osobowe w zatrudnieniu
•    zaprezentowanie specyfiki zasad przetwarzania danych osobowych w prawie pracy
•    przedstawienie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych związanych z rekrutacją oraz zatrudnieniem
•    zapoznanie uczestników z interpretacjami przepisów dokonanymi przez urzędy oraz najnowszym orzecznictwem sądowym,

Korzyści ze szkolenia:
•    nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy
•    poznanie zmian, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie RODO
•    możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych
•    poznanie uchybień stwierdzanych w trakcie kontroli w zakresie omawianej tematyki
•    możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych przy wykonywaniu swoich codziennych obowiązków, w szczególności: pracowników działów kadr, księgowości, HR, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Prowadzący szkolenie: 
Doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program szkolenia:
I.    Wprowadzenie do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
1.    Omówienie obowiązujących aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, w tym RODO.
2.    Bezpośrednie stosowanie przepisów RODO.
3.    Definicja pojęcia dane osobowe w rozumieniu nowych przepisów oraz ich praktyczne znaczenie ze szczególnym uwzględnieniem danych zwykłych i wrażliwych.
4.    Praktyczne znaczenie pojęć: administrator danych osobowych, zbiór danych, przetwarzanie danych, szczególnych kategorii danych.
5.    Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia danych osobowych.
II.    Dane osobowe w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz przyjęciem do pracy.
1.    Zmiany w przepisach krajowych związane z uprawnieniem pracodawcy żądania danych osobowych w tym obowiązujące od 25.05.2018 r. przepisy Kodeksu pracy.
2.    Zakres danych, które pracodawca może przetwarzać na podstawie zgody pracownika.
3.    Zasada adekwatności przy pozyskiwaniu danych – praktyczne znaczenie.
4.    Forma pozyskania i przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem określonej kategorii nośników danych – kopia, oryginał.
5.    Dane o karalności.
6.    Okres przechowywania dokumentów związanych z rekrutacją.
III.    Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych.
1.    Wpływ postanowień RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników.
2.    Obowiązki informacyjne pracodawcy.
3.    Prawo pracownika do wglądu do swoich danych.
4.    Stosowne upoważnienia do przetwarzania danych oraz ich zakres.
5.    Obowiązek prowadzenia rejestru upoważnień.
6.    Zabezpieczenie przetwarzanych danych osób zatrudnionych z uwzględnieniem zmian w przepisach od 01.01.2019 r.
7.    Właściwe zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej.
8.    Dopuszczalność gromadzenia danych o pracownikach z mediów społecznościowych.
9.    Powierzanie zadań z zakresu HR oraz księgowości podmiotowi zewnętrznemu a ochrona danych osobowych – wymogi. 
10.    Prawo pracownika do ochrony wizerunku a jego przetwarzanie przez pracodawcę.
11.    Okres zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – zasada ograniczenia czasowego.
12.    Monitoring w miejscu pracy – nowe przepisy Kodeksu pracy od 25.05.2018 r.
13.    Zasady postępowania z dokumentacją związaną z odpowiedzialnością porządkową.
14.    Udostępnianie danych osobowych pracowników.
IV.    Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dot. danych osobowych.
1.    Kary za naruszenia przepisów RODO.
2.    Instytucje krajowe weryfikujące przestrzeganie przepisów oraz zasady kontroli.
V.    Konsultacje z trenerem.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter