Rewolucja w użytkowaniu wieczystym - ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Data szkolenia
2018-09-17
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.09 wynosi 379 PLN
Po 05.09 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Tematyką szkolenia jest omówienie projektowanej regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle projektowanych zmian. Regulacja ma wejść w życie 01 stycznia 2019 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać po  wejściu w życie ustawy. 

Adresaci szkolenia: 
Urzędy Gmin (w szczególności Wydziały Skarbu, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej i Ewidencji), Starostwa oraz użytkownicy wieczyści (spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy).

Prowadzący szkolenie: 
Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: prawo. Wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Doświadczony trener.

Program szkolenia:
1.    Omówienie dotychczasowej regulacji - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości.
2.    Omówienie wyroku TK sygn. akt K 29/13.
3.    Planowany zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy. 
4.    Planowany tryb postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5.    Planowane opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sposób ich uiszczania.
6.    Planowany system bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
7.    Wpływ wejścia w życie ustawy na toczące się postępowania dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
8.    Wpływ wejścia w życie projektowanej ustawy na dotychczasowe postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
9.    Zmiany w innych ustawach.  
10.    Omówienie pozostałych przepisów projektowanej ustawy.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter