Wizerunek Urzędu jako element promocji miasta i gminy. Jak skutecznie promować Urząd w najbliższym otoczeniu i jak komunikować się z mieszkańcami?

Data szkolenia
2018-10-12
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.10 wynosi 379 PLN
Po 02.10 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat budowania pozytywnego wizerunku urzędu (miasta, gminy itp.) oraz instytucji publicznych, a także wskazanie, w jaki sposób wizerunek urzędu i instytucji przekłada się na satysfakcję mieszkańców danego obszaru i osób korzystających z usług. Opinia otoczenia na temat jakości usług świadczonych przez urząd i instytucję ma bezpośredni wpływ na postrzeganie przez mieszkańców jakości życia w danym miejscu – stąd warto dowiedzieć się, jak badać nastoje mieszkańców, jak planować działania poprawiające wizerunek i jak wdrażać w życie projekty podnoszące jakość życia.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę na temat organizacji i realizacji projektów związanych z budowaniem wizerunku urzędów (miasta, gminy) oraz instytucji publicznych. Poznają użyteczne narzędzia diagnozowania aktualnego wizerunku oraz metody wspomagające pracę nad promocją urzędu i instytucji oraz komunikacją z mieszkańcami. Szkolenie ma w dużej części charakter warsztatowy, jest wsparte szeregiem praktycznych przykładów i wskazówek.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji samorządowej, głównie do jednostek odpowiedzialnych za promocję, wizerunek urzędu (miasta, gminy itp.), komunikację z mieszkańcami, ocenę poziomu satysfakcji mieszkańców i wdrażanie projektów wpływających na podnoszenie jakości usług świadczonych przez urząd lub instytucję.

Prowadzący szkolenie: 
Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej. Autorka kilku kampanii promocyjnych z zakresu marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów, realizowanych na terenie kraju oraz za granicą. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację strategii komunikacyjnych oraz kampanii promocyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej w ramach podyplomowych studiów przy Uniwersytecie Śląskim. Wykładowca i trener firmy Questus, akredytowanego centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing in London. Prowadzi e-learningowy kurs przygotowujący do egzaminów CIM. Stała współpracowniczka miesięcznika „Marketing w Praktyce” (publikacje z zakresu komunikacji marketingowej, współpracy z agencją reklamową, marketingu relacji oraz promocji miast i regionów). Absolwentka Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła także kurs Professional Diploma in Marketing oraz Postgraduate Professional Diploma in Marketing i uzyskała międzynarodowy dyplom The Chartered Institute of Marketing 
in London.

Program szkolenia:
1.    Diagnoza aktualnego wizerunku Urzędu (miasta, gminy)?
•    Audyt wizerunku i badanie opinii mieszkańców
•    Badania ilościowe. Rodzaje badań, konstrukcja scenariusza, dobór próby. Kogo i o co należy zapytać?
•    Badania jakościowe jako narzędzie uzupełniające. Grupy focusowe. Organizacja i moderacja spotkania.
•    Inne możliwości i instrumenty badania jakości pracy Urzędu. Praktyczne wskazówki
2.    Promocja niejedno ma imię. Planowanie działań informacyjnych i promocyjnych Urzędu
•    Cudzie chwalicie, swego nie znacie. Promocja wewnętrzna
•    Promocja zewnętrzna 
•    Identyfikacja wizualna i branding Urzędu. Logo czy herb?
•    Urząd jako marka – czy to możliwe?
•    Dobór kanałów i narzędzi komunikacji z mieszkańcami
3.    Promocja Urzędu w praktyce. Instrumenty promocji miasta i gminy – w jaki sposób się wyróżnić?
•    Własne publikacje i materiały informacyjne Urzędu
•    Nie tylko telewizja, prasa i gadżety. Przegląd niestandardowych technik i narzędzi promocyjnych – przykłady i inspiracje
•    Siła dobrego upominku. Produkty regionalne, upominki i materiały promocyjne, które budują wizerunek oraz udane i długotrwałe relacje
•    Organizacja wydarzeń skierowanych do różnych grup mieszkańców
•    Pracownicy Urzędu w roli ambasadorów marki
4.    Przykłady budowania wizerunku urzędów polskich miast i gmin. Praktyczne wskazówki na potrzeby strategicznego planowania działań komunikacyjnych Urzędu skierowanych do mieszkańców
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter