Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań bieżących.

Data szkolenia
2018-10-12
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.10 wynosi 379 PLN
Po 04.10 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dot. planowania budżetu placówki oświatowej – szkoły  czy przedszkola na 2019 rok z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań bieżących

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie dla służb finansowych szkół, przedszkoli, placówek, dyrektorów, jednostek samorządów terytorialnych, CUW, Zeas-ów.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

Program szkolenia:
1.    Polityka organów prowadzących szkoły/przedszkola a realne potrzeby tych jednostek.
a)    wymienimy konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki ze zmianami,
b)    pokażemy „drogie” rozwiązania przyjęte w szkolnym budżecie, które można zamienić tak, by dobrze służyły uczniom, ale niewiele kosztowały,
c)    wypunktujemy najczęściej występujące błędy w planowaniu zadań oświatowych, mających wpływ na stan     szkolnych i samorządowych finansów publicznych,
d)    pokażemy najprostsze rozwiązania zoptymalizowania szkolnych wydatków na przykładach.
e)    zwrócimy uwagę na dyscyplinę finansów publicznych, 
d)    zweryfikujemy plany pod kątem przyjętych zobowiązań finansowych, mających i niemających podstaw prawnych - casusy ryzyka.
2.    Planowanie wydatków na 2018:
a)    kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniami -prawidłowe księgowanie i realizacja  zadania, o którym mowa w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
b)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniów. 
c)    zalecenia w orzeczeniach, jak czytać, by zaplanować optymalnie to, co konieczne, z użyciem dostępnych narzędzi prawnych.
d)    doskonalenie zawodowe nauczycieli- jak pogodzić plan z realnymi potrzebami?
e)    subwencja- co powinna zabezpieczyć w budżecie? 
f)    wydatki z otrzymanych dotacji – podręcznikowej, przedszkolnej.
3.    Omówienie najważniejszych rozwiązań w proponowanych ustawach mających obowiązywać w kolejnym roku, czyli idzie nowe i niekoniecznie tanie- przygotowanie szkół i jst do zmian w budżecie.   
4.    DYSKUSJA I ROZPATRYWANIE PRZYKŁADÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter