Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w 2018 roku

Data szkolenia
2018-10-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.10 wynosi 379 PLN
Po 03.10 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
•    Dzięki szkoleniu uczestnicy ugruntują wiedzę w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych oraz etapów i terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych.
•    Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, przykłady księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w JST w omawianym zakresie.
•    Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz poznanie metod ich zapobiegania, zwłaszcza przed zamknięciem roku budżetowego.

Adresaci szkolenia: 
Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania rozliczeń.

Prowadzący szkolenie: 
Ekonomistka, pedagog. Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener 
w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Program szkolenia:
1)    Odpowiedzialność, jaka ciąży na kierowniku jednostki, głównym księgowym oraz na pracownikach merytorycznych,  za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji.
2)    Istota, cel i zakres inwentaryzacji. 
3)    Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
•    spis z natury;
•    uzgadnianie sald;
•    weryfikacja sald.
4)    Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
5)    Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna oraz zdawczo-odbiorcza.
6)    Wymóg porównania z zasobem nieruchomości.
7)    Organizacja inwentaryzacji:
•    ustalenie harmonogramu prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji;
•    szkolenie członków komisji i zespołów spisowych;
•    zadania przewodniczącego komisji;
•    zadania komisji inwentaryzacyjnej;
•    zadania zespołu spisowego.
8)    Dokumentacja inwentaryzacyjna:
•    plan inwentaryzacji;
•    zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
•    arkusz spisu z natury;
•    Inwentaryzacja kasy, 
•    Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych, 
•    Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania, 
•    Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych;
•    oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed/po inwentaryzacji;
•    sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej;
•    decyzje poinwentaryzacyjne.
9)    Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz warunki dokonywania kompensat.
10)    Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
11)    Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.
12)    Dyskusja.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter