Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.11 wynosi 359 PLN
Po 27.11 cena szkolenia wynosi 399 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie obiegu i archiwizacji dokumentów w jednostce, zarówno w jej komórkach organizacyjnych jak i w archiwum zakładowym.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do:
-    kierowników komórek organizacyjnych
-    pracowników prowadzących akta spraw i przekazujących dokumentację do archiwum
-    archiwistów

Prowadzący szkolenie: 
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Jednocześnie przez 2 lata brał udział w realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tej samej jednostce. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Program szkolenia:
I.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1)    Przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów
a)    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
b)    rozporządzenia wykonawcze do ustawy
2)    Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
a)    krajowe (UODO)
b)    unijne (RODO)
II.    Obieg dokumentacji w podmiocie
1)    Dokument papierowy a dokument elektroniczny
2)    Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3)    System kancelaryjny
4)    Klasyfikacja dokumentacji
III.    Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji
1)    Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a Inspektor Ochrony Danych
2)    Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych
3)    Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania
4)    Uprawnienia i obowiązki prowadzących akta spraw w kontekście ochrony danych osobowych
IV.    Archiwizacja dokumentów
1)    Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2)    Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
a)    uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b)    opisanie jednostek archiwalnych
c)    sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3)    Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
4)    Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
V.    Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych
1)    Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2)    Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
3)    Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
4)    Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum
5)    Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja
6)    Prawo do „bycia zapomnianym” a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych
7)    Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
8)    Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
9)    Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
10)    Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
11)    Kontrole w archiwum zakładowym
VI.    Dyskusja
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter