Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Data szkolenia
2018-12-10
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.11 wynosi 359 PLN
Po 28.11 cena szkolenia wynosi 399 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia: 
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów związanych z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach. Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Korzyści ze szkolenia: 
Dzięki udziałowi w przedmiotowym szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, wykłady z omówieniem przykładów.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników administracji samorządowej i rządowej, których obowiązki służbowe związane są z wydawaniem pełnomocnictw i upoważnień.

Prowadzący szkolenie: 
Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.

Program szkolenia:
1.    Kompetencja i właściwość organu administracji publicznej - wprowadzenie do tematyki szkolenia.
2.    Upoważnienie administracyjne, jako forma dekoncentracji wewnętrznej w administracji publicznej - ogólna charakterystyka instytucji.
3.    Podstawy prawne udzielania upoważnień (kodeks postępowania administracyjnego, samorządowe ustawy ustrojowe, ustawy szczególne).
4.    Zakres przedmiotowy upoważnień.
5.    Zakres podmiotowy upoważnień.
6.    Forma udzielenia upoważnienia.
7.    Skutki udzielenia upoważnienia.
8.    Inne zagadnienia związane z udzielaniem upoważnień administracyjnych (m.in. wpływ zmiany piastuna organy na ważność upoważnienia),
9.    Upoważnienie administracyjne a pełnomocnictwo.
10.  Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym:
-    Istota i rodzaje pełnomocnictwa.
-    Udzielenie pełnomocnictwa.
-    Skutki udzielenia pełnomocnictwa.
-    Pełnomocnictwo do doręczeń.
-    Pełnomocnictwo a przedstawicielstwo w postępowaniu administracyjnym.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter