KPA w administracji samorządowej.

Data szkolenia
2018-10-12
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 17.09 wynosi 339 PLN
Po 17.09 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Uzyskanie umiejętności w zakresie stosowania przepisów postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

Adresaci szkolenia: 
Osoby pracujące na stanowiskach związanych ze stosowaniem przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w urzędach, starostwach, jednostkach organizacyjnych, powiatowych urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej.

Prowadzący szkolenie: 
Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.

Program szkolenia:
1.    Wprowadzenie do problematyki szkolenia:
-    Rola procedury administracyjnej.
-    Przedmiotowy i podmiotowy zakres KPA.
-    Treść i rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
2.    Podmiotowe aspekty postępowania administracyjnego:
-    Organ prowadzący postępowanie (właściwość organu, wyłączenie pracownika i organu od załatwienia sprawy, pełnomocnictwo administracyjne).
-    Strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony, przedstawiciel strony, pełnomocnik strony).
-    Inni uczestnicy postępowania administracyjnego.
3.    Przebieg postępowania administracyjnego:
-    Wszczęcie postępowania administracyjnego (sposoby wszczęcia postępowania, skutki wszczęcia postępowania, podania).
-    Postępowanie wyjaśniające i dowodowe (dowody w postępowaniu administracyjnym, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, poświadczanie dokumentów).
-    Inne czynności procesowe postępowania (doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje),
-    Terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje terminów, obliczanie terminów, przywracanie terminów).
4.    Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
-    Istota i cele mediacji.
-    Zasady przeprowadzania mediacji.
-    Proceduralne aspekty mediacji.
-    Skutki i moc wiążąca mediacji.
5.    Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
-    Decyzje administracyjne.
-    Postanowienia.
-    Ugody administracyjne.
-    Milczące załatwienie sprawy.
6.    Kompetencje organów samorządowych w postępowaniach, których przedmiotem jest weryfikacja rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu administracyjnym:
-    Postępowanie odwoławcze.
-    Wznowienie postępowania administracyjnego.
-    Stwierdzenie nieważności decyzji.
-    Inne przypadki zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych. 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter