Trwały zarząd - ustanawianie, wygaszanie, opłaty

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.11 wynosi 379 PLN
Po 27.11 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedury ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami trwałego zarządcy oraz właściciela nieruchomości. Ponadto uczestnikom zostaną przedstawione zmiany przepisów wprowadzone w 2017r. o omawianym zakresie.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia w przedstawionym zakresie zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych. Zostaną omówione procedury dot. ustanawiania, wygaszania oraz potwierdzania z mocy prawa trwałego zarządu wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw np.: specustawa drogowa, specustawa przeciwpowodziowa oraz zmiany przepisów wprowadzone w prezentowanym zakresie.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich zajmujący się wydawaniem decyzji ustanawiających trwały zarząd oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw oraz Skarbu Państwa zajmujący się gospodarowaniem powierzonym mieniem jako trwali zarządcy.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prezentowanej dziedzinie, na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk we wskazanej tematyce.

Program szkolenia:
1.    Pojęcie trwałego zarządu,
2.    Na czyją rzecz można ustanowić trwały zarząd,
3.    Rodzaje nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd,
4.    Czas ustanowienia trwałego zarządu,
5.    Organ ustanawiający trwały zarząd,
6.    Podmioty trwałego zarządu,
7.    Ustanowienie trwałego zarządu - procedura
8.    Wygaszenie trwałego zarządu – kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu,
9.    Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami,
10.    Opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu,
11.    Stawki procentowe, bonifikaty,
12.    Aktualizacja opłat z tyt. trwałego zarządu,
13.    Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd,
14.    Nabywanie trwałego zarządu z mocy prawa – przepisy szczególne,
15.    Jakie prawa i obowiązki ma trwały zarządca,
16.    Jakie prawa i obowiązki ma właściciel gruntu oddanego w trwały zarząd,
17.    Jaki organ jest organem właściwym a jaki organem nadzorującym zgodnie z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
18.    Przekształcenie zarządu w trwały zarząd – art. 199 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
19.    Procedura administracyjna w procesie ustanawiania trwałego zarządu,
20.    Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu i jej aktualizacji – omówienie procedury określania wartości nieruchomości do celu ustalenia (aktualizacji) opłaty za trwały zarząd.
21.    Omówienie zmian wprowadzonych w 2017r. dotyczących procedur ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu m.in.:
-    elementy decyzji – art. 45,
-    wygaszenie trwałego zarządu przez wojewodę lub ministra infrastruktury i budownictwa,
-    obowiązek potwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu w momencie przekazania nieruchomości do KZN – wydanie decyzji.
22.    Dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter