Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 379 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie poprawnego prowadzenia postępowania skargowego, wnioskowego i „petycyjnego”. Podstawową korzyścią wynikającą ze szkolenia powinno być podniesienie jakości prowadzonych postępowań skargowych, wnioskowych i "petycyjnych" tak w płaszczyźnie ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi jak i realizacji podstawowych funkcji tych instytucji  - społecznej kontroli administracji publicznej oraz uwzględnianie w jej działaniach impulsów pochodzących od podmiotów spoza administracji.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie skarg, wniosków i petycji osoby zajmujące się ich rozpatrywaniem.

Prowadzący szkolenie: 
Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.

Program szkolenia:
1.    Zagadnienia wprowadzające:
-    ogólna charakterystyka prawa do składania skargi, wniosków i petycji,
-    podstawy prawne rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
-    aspekty podmiotowe oraz konstrukcja legitymacji do składania skarg, wniosków i petycji.
2.    Kwalifikowanie wnoszonych pism – istota skargi, wniosku, petycji.
3.    Obowiązki w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków.
4.    Postępowanie skargowe i wnioskowe:
-    wnoszenie skarg i wniosków,
-    przesłanki określenia właściwości do rozpoznania i załatwienia skargi i     wniosku,
-    przekazanie skargi/wniosku organowi właściwemu,
-    termin załatwienia skargi/wniosku,
-    zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku,
-    szczególne sposoby postępowania ze skargami i wnioskami.
5.    Postępowanie petycyjne:
-    składanie petycji,
-    ustalenie właściwości do rozpatrzenia i załatwienia petycji,
-    przekazanie petycji organowi właściwemu,
-    termin i sposób załatwienia petycji.
6.    Kontrola i nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji.
7.    Dyskusja dotycząca omawianych zagadnień.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter