Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym

Data szkolenia
2019-01-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.01 wynosi 339 PLN
Po 03.01 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Nabycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy umożliwiającej podejmowanie nowych działań na rzecz osób w wieku 60+ w tym:
1.    Zmiana stereotypowego postrzegania osób w wieku senioralnym.
2.    Poznanie zasad opracowania koncepcji polityki senioralnej samorządu.
3.    Uzyskanie wiedzy nt. programów wspierających działania na rzecz seniorek i seniorów na poziomie lokalnym.
4.    Zapoznanie się z podstawami prawnymi i zasadami tworzenia przedstawicielstw osób w wieku senioralnym, w tym rad seniorów.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracownic i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także osób podejmującychinicjatywy na rzecz pokolenia 60+

Prowadzący szkolenie: 
W latach 2015-2016 koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Koordynatorka projektów senioralnych w Fundacji Flexi Mind. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów 
w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

Program szkolenia:
1.    Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.
2.    Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.
3.    System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.
4.    Przedstawicielstwo środowiska senioralnego jako wsparcie działań samorządu.
5.    Rada Seniorów – etapy tworzenia.
6.    Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.
7.    Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym: Program Senior+, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.
8.    Dobre praktyki.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter