Zadania i kompetencje Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Data szkolenia
2019-01-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.01 wynosi 379 PLN
Po 03.01 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z zadaniami i kompetencjami Rad Społecznych spzoz, wynikającymi z przepisów ustawy o działalności leczniczej. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty realizacji ustawowych zadań, tj. organizacja pracy Rady Społecznej, mechanizmy podejmowania decyzji, zasady kształtowania współpracy z podmiotem tworzącymi i kierownikiem podmiotu leczniczego.   Przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania, możliwości rozszerzenia kompetencji Rady czy formalne skutki podejmowanych przez Radę decyzji lub ich braku. 

Adresaci szkolenia:
Członkowie rad społecznych sp zoz, członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w jst i innych podmiotach tworzących, przedstawiciele podmiotów leczniczych działających w formie spzoz; osoby zainteresowane tematyką szkolenia. 

Prowadzący szkolenie: 
Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program szkolenia:
1.    Przegląd przepisów regulujących funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie zadań i kompetencji Rady Społecznej
2.    Regulamin pracy Rady Społecznej:
•    wybór Przewodniczącego Rady
•    częstotliwość posiedzeń Rady i ich zwoływanie
•    zasady i tryby podejmowania decyzji przez Radę
•    dokumentacja posiedzeń i opinii
3.    Podstawowe obszary kompetencji Rady Społecznej
•    organizacja działalności leczniczej
•    zbywanie aktywów trwałych spzozu
•    zakup i przyjęcie darowizny sprzętu medycznego
•    zatrudnianie i nagradzanie kierownika spzoz
•    plany i sprawozdania finansowe
•    analiza skarg i wniosków pacjentów
•    uczestnictwo w postępowaniach konkursowych na stanowiska kierownicze w spzozie
4.    Kształtowanie współpracy z podmiotem tworzącym i kierownikiem spzozu oraz organizacjami związkowymi
5.    Uprawnienia członka Rady Społecznej w związku z pełnioną funkcją
•    uczestnictwo w pracach Rady a stosunek pracy 
•    prawo do rekompensaty wynagrodzenia
6.    Pozaustawowe kompetencje Rady Społecznej
7.    Konsultacje w tematyce szkolenia
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter