ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 379 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prowadzenia spraw kadrowych w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach przepisów prawa.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracodawców, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz innych osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Prowadzący szkolenie: 
Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:
1.    Akty prawne regulujące status   pracowników samorządowych. 
2.    Formy zatrudnienia w samorządzie.
3.    Status prawny sekretarza gminy. 
4.    Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze: 
a)    osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru, 
b)    procedura poprzedzająca konkurs, 
c)    określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych, 
d)    przeprowadzenie konkursu – metody i techniki naboru, 
e)    kryteria wyłaniania kandydata, 
f)    protokół pokonkursowy, wyjątki od przeprowadzania konkursu. 
5.    Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
6.    Akta osobowe: 
a)    Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem. 
b)    Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
17.    Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym: 
a)    treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”)
b)    informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
c)    dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika
8.    Umowy o pracę w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.
9.    Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
a)    Uprawnienia płacowe (omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)
b)    Omówienie zmian w zakresie taryfikatora kwalifikacyjnego  stanowisk pracy: 
•    Zmiana wymogów kwalifikacyjnych  określonych stanowisk pracy
•    Konieczność modyfikacji obowiązujących umów o pracę
•    Przepisy przejściowe zmian
c)    Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
d)    Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia i przepisów zakładowych
10.    Zasady ustalania podstawowych składników wynagrodzenia miesięcznego.
11.    Zasady ustalania prawa do nagród, odpraw i odszkodowań wynikających z przepisów prawa. 
12.    Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia zaliczanych do stażu pracy.
13.    Zmiana warunków pracy i płacy: 
a.    Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
b.    Porozumienie  zmieniające
c.    Wypowiedzenie warunków pracy
14.    Rozwiązywanie umów o pracę: 
a)    Formy rozwiązania umowy o pracę
b)    Odprawy pieniężne
c)    pracownicy podlegający szczególnej ochronie
15.    Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy.
a.    Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
b.    Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać 
w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
c.    Sprostowanie świadectwa pracy
16.    Zmiany dotyczące zasad korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego
17.    Ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter