Odszkodowania za najem socjalny oraz tymczasowe pomieszczenia, po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.

Data szkolenia
2019-06-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.06 wynosi 409 PLN
Po 04.06 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie nowych obowiązków gmin  w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi przeznaczonymi na realizację wyroków sądowych nakazujących opuszczenie i opróżnienie lokali mieszkalnych, a także naliczania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych. 
W ramach tej tematyki przedstawione zostaną  również zasady zapłaty przez gminy odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, a także dochodzenia od osób objętych wyrokiem eksmisyjnym, zapłaconego odszkodowania. Szkolenie obejmuje wybrane przepisy prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa podatkowego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 

Korzyści ze szkolenia / Podczas szkolenia uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
a)    Jaka jest różnica między lokalem socjalnym  a najem socjalnym?  
b)    Od kiedy naliczać bezumownemu użytkownikowi, odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny?
c)    Czy pomieszczenie tymczasowe wyodrębnia z zasobu mieszkaniowego zasobu gminy? 
d)    Od jakiego terminu istnieje obowiązek gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego? 
e)    Czym różni się procedura zapewnienia pomieszczeń tymczasowych od procedury zapewnienia najmu socjalnego?
f)    Na jakich zasadach można dochodzić regresu zapłaconego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego?

Adresaci szkolenia:
Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.     
Prowadzący szkolenie: 
Od 1991 roku będąc zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiadał między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym. W okresie tym zarządzał placówkami oświatowymi oraz zarządzał komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów. W okresie od 1994 do 1997 roku był Wiceprezesem Akademickiego Stowarzyszenia Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2008 – 2010 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzi wykłady dotyczące między innymi ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej, gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości mieszkaniowej. Ukończył studia magisterskie w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Program szkolenia:
1.    UWARUNKOWANIA PRAWNE 
a)    Nowe obowiązki gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
b)    Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy, 
c)    Zasady najmu socjalnego i jego wygaśnięcie, 
d)    Tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń.  
2.    BEZUMOWNE ZAJMOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO  
a)    Najem a bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego, 
b)    Obowiązki wynajmującego i bezumownych użytkowników lokali mieszkalnych, 
c)    Ustalanie i ponoszenie opłat za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego.  
3.    ZAPEWNIENIE NAJMU SOCJALNEGO I POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
a)    Realizacja uprawień do lokali socjalnych orzeczonych przed nowelizacją ustawy,
b)    Uprawnienia do najmu socjalnego i ich brak, dla osób objętych wyrokami sądowymi nakazującymi opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu mieszkalnego
c)    Tryb zapewnienia najmu socjalnego przez gminy, 
d)    Procedura zapewnienia tymczasowych pomieszczeń, 
e)    Kontrola społeczna wniosków o zawarcie umowy najmu socjalnego i o przydział pomieszczenia tymczasowego,
f)    Termin rozpoczęcia terminu roszczenia odszkodowawczego od gminy, z tytułu niezapewnienia najmu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego, 
g)    Zapłata odszkodowań przez gminy, po nowelizacji ustawy. 
4.    REGRES ZAPŁACONEGO ODSZKODOWANIA ZA NIE DOSTRACZENIE LOKALU SOCJALNEGO I POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO
a)    Zasady regresu, 
b)    Tryb dochodzenia przez gminę, zapłaconego odszkodowania,
c)    Wzór wniosku o wszczęcie postępowania regresowego, 
5.    DYSKUSJA
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter