Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Data szkolenia
2019-06-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.06 wynosi 409 PLN
Po 04.06 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK

Adresaci szkolenia:
Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Program szkolenia:
1.    Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów - szczególnie w działach 730, 750, 853.
2.    Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.
3.    Zmiana  paragrafów dochodów  227 i 252.
4.    Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.
5.    Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.
6.    Najczęstsze problemy interpretacyjne  paragrafów dochodów m.in.: 
•    odsetki 091, 092,
•    wpływy z różnych opłat 069, a 097,
•    kary 057 i 058,
•    inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
7.    Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
•    materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
•    oprogramowania  430 a 421, 443, 424,
•    umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
•    nagród konkursowych 419 a 304
•    opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
•    świadczeń 311 a 302,
•    delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
•    ekspertyz 439,
•    tłumaczeń 438,
•    usług między jst 433,
•    energii 426,
•    usług zdrowotnych 428 a 430,
•    szkoleń 455, 470 i 430,
•    opłat komorniczych 461,
•    remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
8.    Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
9.    Pytania.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter