Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Data szkolenia
2019-06-13
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 3.06 wynosi 409 PLN
Po 3.06 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w związku ze zmianami ustawy o kierujących pojazdami.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy starostw odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:
1.    Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości wynikających ze zmian wprowadzonych w art. 102 ustawy o kierujących. Postępowanie Policji i ITD.
2.    Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.
3.    Okres próbny – jak liczyć terminy, kogo dotyczy.
4.    Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.
5.    Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – kierować czy nie kierować – podstawy prawne, zasady postępowania.
6.    Problematyczne sytuacje – status osoby, której cofnięto uprawnienia na skutek przekroczenia liczby 20 punktów w okresie 1 roku od uzyskania prawa jazdy oraz osoby, której zatrzymano prawo jazdy na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji na skutek trzykrotnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, kolejność podejmowanych czynności w przypadku kierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania.
7.    Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy.
8.    Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek – terminy.
9.    Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego –podstawy prawne i procedura. Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń.
10.    Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw).
11.    Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne.
12.    Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter