Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

Data szkolenia
2019-07-16
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.07 wynosi 409 PLN
Po 04.07 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie dokonywania potrąceń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z dokonywaniem potrąceń i sposobów ich rozwiązywania.

Korzyści ze szkolenia:
Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać zasady prawidłowego dokonywania potrąceń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia. Uzyskanie cennych porad, wskazówek do prawidłowego dokonywania potrąceń.

Adresaci szkolenia: 
Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z dokonywaniem potrąceń sądowych i administracyjnych; osoby chcące zapoznać się z tematyką dokonywania potrąceń.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od 12 lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od 4 lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

Program szkolenia:
1.    Jakie przepisy regulują dokonywanie potrąceń?
2.    Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
3.    Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
4.    Czy komornikowi należy wskazać numer rachunku bankowego, na który przekazywane jest wynagrodzenie pracownika?
5.    O jakich zmianach informować komornika?
6.    Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
7.    Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
8.    Jaki jest obowiązek, gdy zatrudniamy pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
9.    Jak postępować w przypadku zbieg egzekucji komorniczej?
10.    Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?
11.    Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
12.    Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
13.    Jakie świadczenia zwolnione są spod egzekucji?
14.    Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
15.    Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
16.    Jakich innych potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia?
17.    W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
18.    Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu w 2019 r.?
19.    Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje, gdy wynagrodzenie za grudzień wypłacono w styczniu?
20.    Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje przy przychodach, do których stosuje się różne koszty uzyskania przychodu?
21.    Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
22.    Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
23.    Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
24.    Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
25.    Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
26.    Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
27.    Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
28.    Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucja z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
29.    Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
30.    Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
31.    Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
32.     Pytania i dyskusja

 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter