Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - obiektów handlowych

Data szkolenia
2019-07-16
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.07 wynosi 409 PLN
Po 04.07 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie nowych regulacji związanych ze specustawą mieszkaniową i zakresu jej obowiązywania dla gmin oraz zmian w planowaniu przestrzennym oraz innych przepisach prawa, skutki prawne i faktyczne dla gmin i właścicieli nieruchomości wraz z możliwością realizacji inwestycji towarzyszących – obiektów handlowych.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami i nadzór nad nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.

Prowadzący szkolenie: 
Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na szkoleniach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

Program szkolenia:
1.    Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy – katalog zmian związanych z prawem do zabudowy nieruchomości – lokalizacja inwestycji a postanowienia studium kierunków zagospodarowania i rozwoju a postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.    Forma i procedura wystąpienia inwestora o lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub innej.
3.    Kompetencje organów gminy-obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta i rady gminy.
4.    Forma prawna zgody lokalizacyjnej i przesłanki konieczne do jej uzyskania przez inwestora – zakres zobowiązań gminy.
5.    Terminy wydania zgody lokalizacyjnej w formie uchwały rady gminy i możliwości jej zaskarżenia oraz jej wygaśnięcie.
6.    Skutki prawne uchwały o zgodzie lokalizacyjnej dla gminy i właścicieli sąsiadujących nieruchomości.
7.    Zmiany przepisów związanych z nieruchomościami rolnymi i innymi w zakresie możliwości ich zabudowy wprowadzone przez ustawę.
8.    Możliwość realizacji inwestycji towarzyszących – obiektów handlowych w ramach inwestycji mieszkaniowych wraz z deweloperami na podstawie uchwały Rady Gminy.


 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter