Rachunki bankowe w podzielonej płatności – rachunek/rachunki VAT – zasady prowadzenia rozliczeń wydatków i dochodów budżetowych oraz środków na rachunkach dochodów własnych

Data szkolenia
2019-07-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.07 wynosi 409 PLN
Po 03.07 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Pełna prezentacja rozliczeń środków pieniężnych na rachunku VAT w aspekcie prowadzenia rozliczeń środków budżetowych od poziomu jednostki do poziomu organu finansowego.

Korzyści ze szkolenia:
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają z wieloma praktycznymi przykładami działania podzielonej płatności i modeli rozliczeń środków publicznych – dochody i wydatki.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy odpowiedzialni są za poprawność prowadzonych rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT.

Prowadzący szkolenie: 
Doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Program szkolenia:
1.    Przelew wychodzący – brak środków na rachunku VAT.
2.    Przelew wychodzący – częściowe pokrycie na rachunku VAT.
3.    Przelew wychodzący – pełne pokrycie na rachunku VAT.
4.    Rodzaje przelewów wychodzących w podzielonej płatności: przelew wewnętrzny, krajowy, zagraniczny – zasady prowadzenia rozliczeń w tym korzystanie między innymi Express Elixir czy też z SORBNET2.
5.    Przelew wychodzący i jego zwrot przy braku środków, częściowym pokryciu oraz pełnym pokryciu na rachunku VAT.
6.    Przelew z rachunku VAT do urzędu skarbowego przy braku środków, częściowym pokryciu oraz pełnym pokryciu na rachunku VAT.
7.    Przelew wychodzący przy płatnościach masowych.
8.    Przelew przychodzący na rachunek wirtualny – zapis analityczny oraz zapis zbiorczy – raporty analityczne z transakcji.
9.    Ustalanie stanu środków na rachunku VAT oraz rachunkach rozliczeniowych w wersji:
a)    Jeden rachunek bankowy dla każdej jednostki, urzędu oraz organu finansowego.
b)    Więcej niż jeden rachunek VAT dla każdej jednostki, urzędu i tylko jeden rachunek dla organu finansowego.
c)    Tylko jeden rachunek bankowy VAT dla jednostki samorządu terytorialnego.
10.    Przelewy: sesje bankowe, czas rzeczywisty operacji, blokada przelewu, ściągnięcie środków z rachunku itd. – zasady prowadzenia rozliczeń.
11.    Status środków na rachunku VAT:
a)    Środki bez paragrafu klasyfikacji budżetowej.
b)    Zwroty wydatków.
c)    Dochody (Rb-27s) oraz dochody własne(Rb34s).
d)    Środki na wydatki (Rb28s) – przelew wychodzący i jego zwrot przy braku środków lub częściowym pokryciu na rachunku VAT.
12.    Powiązanie rachunku VAT z rachunkiem/rachunkami rozliczeniowymi (130,131,132,135,139 – numeracja kont za wzorcowym planem kont).
13.    Zerowanie rachunku VAT na dzień 31 grudnia 2018 roku – zerowanie pozorne i zerowanie faktyczne – przykłady.
14.    Rachunek VAT na dzień 01.01.2019 – rozliczanie środków według metody netto oraz brutto.
15.    Schematy księgowe rozliczeń na rachunku VAT.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter