Należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – praktyczne warsztaty

Data szkolenia
2019-08-20
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.08 wynosi 409 PLN
Po 08.08 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z dochodzeniem i rozliczaniem należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi należnościami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Adresaci szkolenia:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za rozliczanie należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Prowadzący szkolenie: 
Doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Program szkolenia:
1.    Odszkodowanie oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
2.    Wysokość odszkodowania/wynagrodzenia – zasady ustalania;
3.    Wymagalność odszkodowania/wynagrodzenia ;
4.    Należności z tytułu bezumownego korzystania – przedawnienie ;
5.    Odsetki i ich rozliczanie przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości – zasady naliczania i rozliczania;
6.    Windykacja należności – bezskuteczność;
7.    Ulgi w spłacie należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – system ratalny, odroczenie terminu płatności, itd.;
8.    Bezumowne korzystanie z nieruchomości a działalność gospodarcza;
9.    Sprawozdania budżetowe , z operacji finansowych – należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
10.    Nadpłaty przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości;
11.    Pytania i dyskusja.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter