Administrowanie pasem drogowym dróg publicznych lokalizacja zjazdów z dróg publicznych - postępowanie i sankcje

Data szkolenia
2019-09-12
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.0 wynosi 409 PLN
Po 02.0 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym oraz lokalizacji zjazdów. Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych.

Adresaci szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Prowadzący szkolenie: 
Radca prawny, od 1995 r. zajmuje się obsługą urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym, czy lokalizacji zjazdów. Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego. Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.

Program szkolenia:
1.    Podział dróg publicznych.
2.    Pojęcie pasa drogowego.
3.    Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
4.    Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
5.    Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
6.    Pojęcie zjazdu, rodzaje zjazdów i parametry.
7.    Podmioty uprawnione do wnioskowania o wydanie zezwolenia.
8.    Zezwolenia na przebudowę zjazdu.
9.    Przesłanki odmowy lokalizacji zjazdu.
10.    Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.
11.    Sankcje za realizacje zjazdu bez zezwolenia:
-    Kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu.
-    Przywrócenie do stanu poprzedniego.
-    Sankcje nadzoru budowlanego.
12.    Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym.
13.    Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
14.    Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
15.    Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
16.    Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń oraz reklam bez zezwolenia.
17.    Elementy postępowania administracyjnego:
-    Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe.
-    Postępowanie odwoławcze.
-    Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.

 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter