Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w świetle uregulowań przepisów prawnych. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych.

Data szkolenia
2019-10-10
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.09 wynosi 409 PLN
Po 30.09 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Zaznajomienie uczestników z podstawami prawnymi i regulacjami oraz praktycznymi aspektami związanymi z procedurą administracyjną ustalania klas gruntów (klasyfikacja gleboznawcza gruntów) oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań administracyjnych i rozstrzygania administracyjnego. 

Adresaci szkolenia / Szkolenie skierowane jest do:
Administracja geodezyjna i kartograficzna, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, gleboznawcy, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości oraz inni zainteresowani.

Prowadzący szkolenie:
mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie 
w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak Urząd Miejski w Rybniku, urzędy gmin w aglomeracji warszawskiej, szkolenia dla pracowników Starostw w Zwoleniu, Pułtusku, Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, pracowników gmin podbeskidzkich, dla pracowników Starostwa w Radomsku i częstochowskich gmin. Także przeprowadzone komercyjne szkolenia dla pracowników administracji w woj. lubelskim, opolskim oraz dla pracowników gmin sąsiadujących z Wrocławiem. Przeprowadzone szkolenia dla FRDL w różnych lokalizacjach. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Od 2017r. Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Program szkolenia:
1.    Pojęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów. 
2.    Pojęcie „gruntów rolnych i „gruntów leśnych”.
3.    Kompetencje organów i rola gleboznawcy w postępowaniach związanych z ustalaniem klas gruntów.
4.    Ujęcie klasyfikacji gleboznawczej gruntów w przepisach ustawowych i wykonawczych. 
5.    Postępowanie administracyjne z urzędu.
a)    warunki konieczne dla przyjęcia trybu postępowania „z urzędu”;
b)    procedura krok po kroku;
c)    zakończenie postępowania.
6.    Postępowanie administracyjne „na wniosek”. 
a)    wszczęcie postępowania, przesłanki, czynności wstępne, omówienie;
b)    odmowa wszczęcia postępowania – w jakich okolicznościach faktycznych i prawnych, omówienie możliwości;
c)    umorzenie postępowania – w jakich okolicznościach faktycznych i prawnych, omówienie;
d)    procedura krok po kroku;
e)    zakończenie postępowania.
7.    Podstawy prawne regulujące kwestie klasyfikacji gleboznawczej gruntów a przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
8.    Ocena dowodów w sprawie, w tym ocena pracy gleboznawcy i opracowanej dokumentacji przez organ prowadzący postępowanie.
9.    Inne dowody możliwe do wykorzystania w postępowaniu.
10.    Klasyfikacja gleboznawcza gruntów a systemowe regulacje w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
11.    Odmowa administracyjna ustalenia nowej klasyfikacji bonitacyjnej gleb.
12.    Klasyfikacje gruntów zrekultywowanych w procedurze administracyjnej. 
13.    Pojęcie zmiany zaliczenia gruntów do użytku gruntowego w ewidencji gruntów i budynków a pojęcie ustalenia klasyfikacji tego gruntu, klasyfikacja zmienionych użytków rolnych.
14.    Najczęstsze przyczyny składania wniosków o ponowne ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wpływ innych regulacji prawnych i braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter