Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych w myśl „nowego Prawa wodnego

Data szkolenia
2019-10-11
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 409 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych, z uwagi na swoją specyfikę, należą do postępowań skomplikowanych, długotrwałych i wymagających wiedzy specjalistycznej. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć problematykę zmiany stanu wody na gruncie, aspekty praktyczne postępowania oraz inne kwestie związane z tym zagadnieniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych. 
Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki naruszenia stosunków wodnych i utrzymywania urządzeń wodnych oraz poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego.

Adresaci szkolenia:
-    pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-    pracownicy starostw powiatowych, wydziałów architektury i budownictwa, zajmujący się pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami,
-    pracownicy powiatowych i wojewódzkich nadzorów budowlanych.

Prowadzący szkolenie:
Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej, mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Program szkolenia:
1.    Istota naruszenia stosunków wodnych – omówienie w ogólności kwestii naruszenia stosunków wodnych.
2.    Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych - omówienie zasad, procedury oraz obowiązków, jakie nakłada organ, 
3.    Decyzja – omówienie elementów decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych,
4.    Relacja kwestii naruszenia stosunków wodnych do spraw związanych z urządzeniami wodnymi – porównanie tych zagadnień i organów właściwych.
5.    Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji. 
6.    Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
7.    Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego.
8.    Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia – omówienie zasad i procedury w tym zakresie.
9.    Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych – omówienie zasad i procedury dotyczącej tego zagadnienia.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter