Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Data szkolenia
2019-11-08
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.10 wynosi 409 PLN
Po 28.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem seminarium jest szczegółowe omówienie wybranych zagadnień dotyczących najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane pracowników jst zajmujących wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi i zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prowadzący szkolenie: 
Wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu współkierujący Działem Prawa Administracyjnego, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich), autor i współautor szeregu artykułów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminariów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma internetowego PRAWO DLA SAMORZĄDU. 

Program szkolenia:
1)    Cel i przebieg prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
2)    Zadania gmin w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
3)    Zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach
4)    Nieruchomości niezamieszkałe w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
5)    Przetargi odpadowe po zmianach
6)    Zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7)    Przydomowe kompostowniki w gminnym systemie odpadowym
8)    Funkcjonowanie PSZOKów po zmianach
9)    Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na podstawie znowelizowanych przepisów UCPG
10)    Sprawozdania i kontrole po zmianach UCPG
11)    Nowe przepisy sankcyjne w UCPG
12)    Usuwanie odpadów
13)    Instalacje komunalne w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
14)    Inne zmiany w ustawie o odpadach związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter