Zmiany w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - Klauzula nadużycia prawa, Ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, „Split payment”. Nowe obowiązki w podatku VAT: Informacje o schematach podatkowych (MDR), Faktury elektroniczne - faktura ustrukturyzowana, obowiązkowa podzielona płatność, Centralny Rejestr Faktur - w 2019r.

Data szkolenia
2019-08-20
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.08 wynosi 409 PLN
Po 08.08 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT  po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych .
Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych.

Prowadzący szkolenie: 
Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”(2016r.), „Rachunkowość oraz plan kont jednostek budżetowych  i samorządowych zakładów budżetowych w nowym ujęciu po zmianach - praktyczne aspekty”(2017r.), „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne ,środki trwałe w budowie z uwzględnieniem krajowych standardów rachunkowości (KSR)  w jednostkach sektora finansów publicznych” (2018 r.), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - pod redakcją Piotra Walczaka - Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego (wydawnictwo C.H.BECK-2018), „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych” (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, „Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018) Część I. Rozdział I. Bilans, i Część III. Rozdział III. Mechanizm podzielonej płatności w instytucjach kultury, oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych. 

Program szkolenia:
1.    VAT JST- Gminy- klauzula nadużycia prawa.
2.    Wybrane zagadnienia z zakresu VAT - jakie zasady- problemy podatkowe:
a)    najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,
b)    media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
c)    sprzedaż towarów,
d)    wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób,
e)    zakwaterowanie w internatach,
f)    pomoc społeczna,
g)    usługi budowlane i budowlano-montażowe,
h)    odwrotne obciążenie,
i)    inne.
3.    Odliczenia podatku - odliczenia częściowe (proporcja i pre-proporcja))- niebezpieczeństwo - czy będziemy korygować prewspółczynnik  - wstecznie?
4.    Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
5.    Przykładowe ewidencje rozliczenia VAT zaprezentowane na schematach - po centralizacji - w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.
6.    „Split payment”- czyli system podzielonej płatności (zarządzenie).
7.    Zmiany na 2019 r.:
-    Informacje o schematach podatkowych (MDR),
-    Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019 - przepisy i struktura dokumentów - faktura ustrukturyzowana.
-    Obowiązkowa podzielona płatność dla JST. 
-    Centralny Rejestr Faktur.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter