Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów

Data szkolenia
2019-10-11
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 409 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Nabycie wiedzy z zakresu zasad redagowania statutów jednostek oświatowych oraz wprowadzania w nich zmian w świetle nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" oraz zmian w prawie oświatowym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 i 1078).

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy jst odpowiedzialni za oświatę.

Prowadzący szkolenie:
Edukator kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (certyfikat Ministra Edukacji), członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert z listy MEN. W latach 1990-1999 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO. Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników organów prowadzących szkoły, autorka licznych artykułów m.in. z zakresu prawa oświatowego.

Program szkolenia:
1.    Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły
2.    Organy kompetentne do opracowania, uchwalania statutu i zmian do niego
3.    Zakres spraw regulowanych statutem
4.    Omówienie treści regulowanych spraw
5.    Zakres spraw koniecznych do uregulowania w statutach związanych z transformacją ustroju szkolnego 
6.    Budowa statutu szkoły, jako aktu prawnego 
7.    Jednostki redakcyjne statutu szkoły i ich redagowanie
8.    Załączniki do statutu
9.    Wprowadzanie statutu w życie
10.    Wprowadzanie zmian do statutu
11.    Wprowadzanie tekstu jednolitego statutu
12.    Rozstrzyganie spraw związanych z tematem, wg potrzeb uczestników szkolenia
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter