Obowiązkowy split payment w podatku VAT po wakacjach – maechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach placówek oświatowych

Data szkolenia
2019-10-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.10 wynosi 409 PLN
Po 02.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT na poziomie każdej placówki oświatowej w obszarze dochodów i wydatków budżetowych oraz wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z MPP.

Adresaci szkolenia:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie każdej placówki oświatowej.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

Program szkolenia:
1.    Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w podatku VAT – zakres zastosowania MPP do towarów i usług w placówce oświatowej
2.    Katalog informacji jakie ma zawierać faktura w ramach MPP - przykłady;
3.    Płatność dokonywana w ramach MPP – jedna płatność i wiele płatności w ramach jednej faktury w tym zagadnienie płatności per faktura oraz zbiorcza płatność za okres rozliczeniowy;
4.    Faktura poniżej i powyżej kwoty 15.000 złotych w MPP;
5.    Faktura jednopozycyjna oraz wielopozycyjna – zasady rozliczania MPP - przykłady
6.    Sankcje za brak adnotacji na fakturze oznaczenia MPP - skutki podatkowe dla ksiąg rachunkowych – ewidencja;
7.    Obowiązkowy MPP w rozliczeniach na rachunku bankowym - powiązania w ewidencji księgowej:
a)    przelewy wewnętrzne;
b)    przelewy zewnętrzne;
c)    korekty;
d)    mylne wypływy;
e)    nadpłaty.
8.    Obowiązkowy MPP w klasyfikacji budżetowej – paragrafy związane z MPP;
9.    Rozliczenia w ramach MPP w sytuacji kiedy placówka oświatowa jest „posiadaczem rachunku VAT oraz kiedy nie jest posiadaczem rachunku VAT:
a)    dochody i wydatki budżetowe;
b)    wydzielony rachunek dochodów własnych;
10.    Przelewy środków a MPP – rozliczenia wewnętrzne z organem finansowym - przykłady;
11.    MPP w sprawozdaniach budżetowych , z operacji finansowych oraz sprawozdaniach finansowych;
12.    Przepisy przejściowe – rozliczenie;
13.    Procedury wewnętrzne związane z MPP;
14.    Polityka rachunkowości po obowiązkowym MPP - co zmienić oraz co uzupełnić;
15.    Pytania i dyskusja.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter