Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku 2019 po zmianach (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

Data szkolenia
2019-11-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.10 wynosi 379 PLN
Po 31.10 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
-    Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego realizowania przepisów prawa oświatowego dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych 
i specjalnych. 
-    Prawidłowe skonstruowanie budżetu na realizację powyższych zasad oraz rozliczania poniesionych wydatków. 

Adresaci szkolenia: 
-    Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się rozliczeniami finansowymi oraz sprawami oświatowymi w zakresie organizowania nauki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
-    Szkolenie kierowane jest również do dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dyrektorzy przedszkoli i szkół integracyjnych oraz specjalnych. 

Prowadzący szkolenie: 
Od dziewiętnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Program szkolenia:
1.    Nowe rozwiązania w specyfice specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
a.    w oddziale ogólnodostępnym,
b.    w oddziale integracyjnym,
c.    w oddziale specjalnym.
2.    Zmiany dotyczące wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzone w świetle ustawy – Prawo oświatowe.
3.    Zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
4.    Ujęcie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w planie finansowym przedszkola lub szkoły.
5.    Ujęcie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
6.    Nadzór regionalnych izb obrachunkowych.
7.    Podsumowanie i dyskusja. 
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter