Odmowa udzielenia informacji publicznej w praktyce. Decyzje podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznych

Data szkolenia
2019-11-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.10 wynosi 409 PLN
Po 31.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
•    Zdobycie wiedzy z zakresu wydawania decyzji odmownych w sprawie udzielenia informacji publicznej.
•    Uzyskanie informacji rozpatrzenia odwołania od decyzji odmownej.
•    Omówienie casusów z dziedziny dostępu do informacji publicznej.

Adresaci szkolenia: 
Szefowie oraz pracownicy organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.

Prowadzący szkolenie: 
Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Były arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO. Wykładowca z tematyki prawa samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, przepisów antykorupcyjnych. Trener, pracownik organów kontroli i nadzoru, wykładowca na studiach podyplomowych.

Program szkolenia:
•    Odmowa udzielenia informacji publicznej; 
•    Decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej; 
•    Przesłanki  wydania decyzji;
•    Obowiązkowe elementy decyzji o odmowie:
•    Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
•    Rozstrzygnięcia podmiotów niebędących organami władzy publicznej;
•    Rozpatrzenie odwołania od decyzji odmownej;
•    Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej;
•    Skargi  w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej. 
•    Kontrola decyzji  przez sądy administracyjne. 
•    Omówienie  casusów z  zakresu dostępu do  informacji publicznej
•    Dyskusja,  przykładowe wzory dokumentów 
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter