“Podzielona płatność” – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 01.11.2019 r.

Data szkolenia
2019-11-13
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 409 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej zmiany z zakresu obowiązkowej podzielonej płatności dla wybranych branż, białej listy podatników oraz innych planowanych zmian.Sejm zatwierdził zmiany ustawy VAT które mają obowiązywać od listopada 2019 r. Zmiany do ustawy VAT spowodują wiele problemów z wystawianiem faktur oraz dokonywaniem płatności dla kontrahentów objętych obowiązkową podzieloną płatnością. Podatnik ma obowiązek znać przepisy prawa, wszelkie zmiany oraz stosować zapisy ustawy do których powinien być odpowiednio przygotowany. Nowy obowiązek wymagać będzie od osób odpowiedzialnych przygotowania procedur dokonywania zapłaty w metodzie split payment dla organu i jednostek oraz sprawdzenia możliwości ewentualnego przekazywania czy uwalniania środków VAT.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie kluczowych obowiązków dotyczących planowanego wprowadzenia podzielonej płatności dla niektórych branż od 01.11.2019 r. oraz białej liście podatników. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment oraz wskazane zostaną branże, jakich będzie dotyczył obowiązek. Uczestnicy zapoznani zostaną z problemami jakie mogą napotkać w trakcie dokonywania płatności. Wskazane zostaną praktyczne rozwiązania wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej dla całej organizacji. 
W trakcie spotkania przedstawione zostaną praktyczne porady związane z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębniony rachunek VAT. Wskazane zostaną nowe zasady rozliczeń oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z noweli ustawy VAT.

Adresaci szkolenia: 
Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania obowiązkowej płatności przy zastosowaniu metody split payment.

Prowadzący szkolenie: 
Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program szkolenia:
I.    Podzielona płatność – zasady i przepisy.
1.    Od kiedy nowe przepisy wprowadzone do ustawy.
2.    Wykaz branż objętych obowiązkową podzieloną płatnością
3.    Zasady stosowania podzielonej płatności – kiedy i komu?. 
4.    Oznaczenia faktur split payment.
5.    Ważne zmiany w sposobie zapłaty za pomocą split payment – dedykowany komunikat płatności..
6.    Uznanie i obciążenie rachunku VAT nowe zasady. 
7.    Zagraniczni kontrahenci rozliczający VAT w Polsce a split payment.
8.    Rachunki bankowe kontrahentów, którym należy płacić obowiązkowo podzieloną płatnością – na co zwracać uwagę?
9.    Biała lista podatników z rachunkami bankowymi kontrahentów – co oznacza dla płatnika zobowiązania?
10.    Solidarna odpowiedzialność oraz inne sankcje karno-skarbowe związane z podzieloną płatnością i biała listą podatników.
11.    Przepisy przejściowe w zasadach stosowania split paymentu przed 1 listopada 2019 r.
II.    Podzielona płatność w organie i jednostkach podległych – wskazanie problemów z przepływami finansowymi
1.    Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności.
-    Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
-    Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
2.    Zasady rozliczania na poziomie organu oraz jednostek funkcjonowanie kont 130 i 133.
3.    Jeden rachunek wydatkowo-dochodowy i jeden rachunek VAT – problemy praktyczne przy rozliczaniu oraz zasady ewidencjonowania.
4.    Dwa rachunki – dochodowy i wydatkowy – jeden rachunek VAT. Przykłady przepływów i rozliczeń.
5.    Przekazywanie środków do organu (podatnika) – nadal problemy.
6.    Projekty UE i rachunki bankowe dotacyjne.
III.    Przedstawienie zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw PIT, CIT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.
IV.    Zmiany w zarządzeniach wewnętrznych i polityce rachunkowości – obowiązkowe i dodatkowe
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter