Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc i w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne

Data szkolenia
2019-12-05
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.11 wynosi 409 PLN
Po 25.11 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw 
w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i kontroli przewoźników. Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas wydawania uprawnień przewozowych.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:
1.    Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot
•    Tzw. „stare” licencje - wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym przed zmianą w 2013 r. jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zakres dopuszczalnych  zmian w posiadanych uprawnieniach
•    nowe licencje, wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym z dnia 5 kwietnia 2013 r. - licencje na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy   
•    zaświadczenia na potrzeby własne.
2.    Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak weryfikować:
•    rzeczywistą i stałą siedzibę
•    posiadanie dobrej reputacji
•    sytuację finansową
•    kompetencje zawodowe
•    wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów
3.    Sposoby dokumentowania spełniania warunków oraz ich weryfikacja przez pracowników starostw – kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne
4.    Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań - zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości.
•    Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli,
5.    Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
6.    Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi
7.    Kary nakładane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy
8.    KREPTD i dobra reputacja przedsiębiorcy i zarządzającego transportem
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter