Dochody, wydatki, rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku VAT – rozliczenie na dzień 31.12.2019 roku oraz na dzień 01.012020 – RB27S,RB28S,27ZZ,RB-N,RB-Z, bilans jednostki oraz bilans z wykonania budżetu

Data szkolenia
2019-12-05
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.11 wynosi 409 PLN
Po 25.11 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT w na poziomie jednostki budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia rachunku VAT w obszarze dochodów , wydatków, rozchodów, zwrotów wydatków oraz korekt.

Korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z MPP – księgowania w jednostce w powiązaniu z organem, sprawozdawczość budżetowa oraz klasyfikacja budżetowa.

Adresaci szkolenia:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie jednostki budżetowej w powiązaniu z działaniem organu finansowego.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

Program szkolenia:
1.    Ustalenie stanu środków na rachunku VAT – poziom jednostka:
a)    środki z tytułu podatku VAT – vat należny;
b)    środki w ramach dochodów – zawyżone wpływy – zawyżony vat;
c)    środki z tytułu środków na wydatki;
d)    środki zwrócone w części vat w środkach na wydatki – cofnięcie przelewu;
e)    rozliczenie analityczne środków na rachunku VAT – Rb27s,Rb28s,Rb-N i Rb-Z
2.    Korekty na rachunku VAT – rozliczenie środków do sprawozdań;
3.    Saldo na rachunku VAT – rozliczenie w zakresie klasyfikacji budżetowej;
4.    Stan środków na rachunku w zakresie zwrotu wydatków po korekcie konta 223;
5.    Ustalenie stanu środków na rachunku VAT – poziom organ finansowy:
a)    środki z tytułu podatku VAT – vat należny;
b)    środki w ramach dochodów – zawyżone wpływy – zawyżony vat;
c)    środki z tytułu środków na wydatki;
d)    środki zwrócone w części vat w środkach na wydatki – cofnięcie przelewu;
e)    rozliczenie analityczne środków na rachunku VAT – Rb27s,Rb28s,Rb-N i Rb-Z;
6.    Środki na rachunku VAT pozostałe na dzień 31.12.2019 bez zerowania rachunku VAT:
a)    poziom jednostka i rozliczenie;
b)    organ finansowy i rozliczenie;
7.    Środki na rachunku VAT pozostałe na dzień 31.12.2019 w opcji zerowanie rachunku VAT:
a)    poziom jednostka i rozliczenie;
b)    organ finansowy i rozliczenie;
8.    Klasyfikacja budżetowa dla konta rachunek bankowy VAT – przykłady (094,453,421.427)
9.    Inwentaryzacja konta – rachunek bankowy VAT;
10.    Pytania i dyskusja.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter