Prawo wieczystego użytkowania w świetle nowych przepisów prawa

Data szkolenia
2019-12-05
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.11 wynosi 409 PLN
Po 25.11 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur i sposobów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, roli uczestników rynku nieruchomości w ograniczaniu ryzyk. Poznanie przykładów

Adresaci szkolenia:
Pracownicy JST woj. łódzkiego i innych regionów, pracownicy administracji rządowej, spółek sam. i SP, spółdzielni mieszkaniowych, KZN, zarządcy i administratorzy nieruchomości, pracownicy nadzoru właścicielskiego, obsługa prawna, finansowa.

Prowadzący szkolenie: 
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wieloletni zarządca nieruchomości / z-ca i dyr. ZGM Łódź- Śródmieście, Dyr. Gosp. Pom. Min. Zdrowia, Dyrektor Zarządu Nieruchomości woj. łódzkiego. Wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii.

Program szkolenia:
Prawo wieczystego użytkowania – praktyka.
1.    Podstawy prawne. 
2.    Pojęcia i definicje.
-    Prawo własności.
-    Prawo wieczystego użytkowania.
3.    Nieruchomości na prawie wieczystego użytkowania.
-    Zabudowane.
-    Środki trwałe.
-    Proces inwestycyjny – zabezpieczenia.
4.    Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
-    Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
-    Obiekty budowlane i urządzenia budowlane.
-    Przekształcenia zależne od rodzaju własności gruntów i formy organizacyjno-prawnej posiadaczy prawa wieczystego użytkowania.
5.    Odpłatne i płatne przekształcenia /formy prawne oddania w wieczyste użytkowanie – przykłady.
6.    Orzecznictwo.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter