Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym

Data szkolenia
2019-12-05
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.11 wynosi 409 PLN
Po 25.11 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień dotyczących postępowania dowodowego. Podczas szkolenia szczególnie istotny nacisk zostanie położony na instytucje nowe, wprowadzone do KPA nowelizacją z 2017 roku, m.in. w podstawowym zakresie mediacja jako forma postępowania dowodowego.

Korzyści ze szkolenia:
Poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją KPA z 2017 r. oraz zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej, a zwłaszcza: 
1)    poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw prawnych postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym; 
2)    nabycie umiejętności korzystania ze środków dowodowych i środków zastępczych dowodu; 
3)    pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego.

Adresaci szkolenia:
Zajęcia adresowane są do wszystkich pracowników organów administracji publicznej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Prowadzący szkolenie: 
Prawnik, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w wielu ośrodkach m.in. w Warszawie, Łodzi, czy Wrocławiu. Wieloletni wykładowca na Forum Sekretarzy. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego orz naczelnych i centralnych organach administracji rządowej.

Program szkolenia:
1.    Postępowanie dowodowe a zasady ogólne KPA.
2.    Pojęcie postępowanie „wyjaśniające” a podstępowanie „dowodowe”.
3.    Pięć znaczeń pojęcia „dowód”.
4.    Klasyfikacja środków dowodowych.
5.    Katalog środków dowodowych.
a.    Dowód z dokumentu, rodzaje dokumentów.
b.    Dowód z zeznań świadka, wyłączenia.
c.    Dowód z opinii biegłego.
d.    Dowód z oględzin.
e.    Dowód z przesłuchania strony.
6.    Środki zastępcze dowodu.
a.    Fakty niewymagające dowodów – notoryjne.
b.    Domniemania.
c.    Uprawdopodobnienie.
d.    Oświadczenie w miejsce zaświadczenia.
7.    Zasady postępowania dowodowego. 
8.    Formy postępowania dowodowego.
a.    Postępowanie gabinetowe.
b.    Rozprawa administracyjna.
c.    Mediacja.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter