Kontrola zarządcza w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Data szkolenia
2019-12-04
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 22.11 wynosi 409 PLN
Po 22.11 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o finansach publicznych. To także okazja do zwrócenia uwagi na cel zarządzania ryzykiem, jak również szczególnie ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność informacji i komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej instytucji.

Adresaci szkolenia:
Kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych, referatów i pracownicy zaangażowani w wykonywanie obowiązków związanych z kontrolą zarządczą, w tym w proces zarządzania ryzykiem, czy przygotowywania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur. Wszyscy pracownicy zainteresowani istotą kontroli zarządczej.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej.

Program szkolenia:
1)    Nowelizacja ustawy o finansach publicznych a kontrola zarządcza w 2020 r. – przegląd zmian:
-    nowa definicja kontroli zarządczej,
-    pojęcie systemu zarządzania i kontroli,
-    plan operacyjny i zasady realizacji,
-    zasady wyznaczania celów – kaskadowanie i odpowiedzialność,
-    zasada rozliczalności - ocena realizacji celów,
-    usystematyzowanie przepisów z zakresu audytu wewnętrznego,
-    projekt nowych standardów kontroli zarządczej,
-    wytyczne Ministra Finansów dot. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2)    Elementy kontroli zarządczej – przegląd po nowelizacji ustawy o finansach publicznych:
-    środowisko kontroli,
-    ocena i zarządzanie ryzykiem,
-    czynności kontrolne,
-    informacja i komunikacja,
-    monitorowanie.
3)    Zasady definiowania celów i zadań.
4)    Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym:
-    identyfikacja i ocena istotności ryzyka,
-    mechanizmy zarządzania ryzykiem,
-    reakcja na ryzyko,
-    zarządzanie ryzykiem w zakresie ochrony danych osobowych.
5)    Monitorowanie i ocena sytemu kontroli zarządczej jako podstawa do doskonalenia organizacji.
6)    Informacja i komunikacja (to nie tylko strona internetowa).
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter