Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 409 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Poznanie przez uczestników zasad działania FDS, procedur i praktycznych przykładów oraz formy rozliczeń i kontroli.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy j.s.t., pracownicy administracji rządowej, pracownicy samorządów gmin, powiatów, , pracownicy nadzoru właścicielskiego, obsługa prawna, finansowa, pracownicy służb zespolonych niezespolonych.

Prowadzący szkolenie: 
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wieloletni zarządca nieruchomości / z-ca i dyr. ZGM Łódż- Śródmieście, Dyr. Gosp. Pom. Min. Zdrowia, Dyrektor Zarządu Nieruchomości woj. łódzkiego. Wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii.

Program szkolenia:
1.    Zasady dziania FDS
-    gromadzenie środków
-    udzielanie dofinansowania
2.    Podstawowe pojęcia i definicje
3.    Przeznaczenie funduszu
-    budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych i gminnych;
-    budowa mostów, remont w ciągu dróg wojewódzkich, powiatach i gminnych
4.    Zasady dofinansowania
5.    Środki Funduszu
-    składniki
-    mechanizm papierów wartościowych
-    sposób podziału środków wg rozporządzenia Rady Ministrów
-    wielkość dofinansowania dla j.s.t.
-    wskaźniki dofinansowania w ramach zadań wieloletnich
6.    Zadania Wojewody
-    nabór wniosków,
-    ocena i ustalenie zadań przez komisję
-    wskaźniki oceny
-    treść listy zadań
7.    Zatwierdzenie listy przez Prezesa Rady Ministrów
8.    Umowa o dofinansowanie 
-    strony umowy,
-    pozostałe składniki umowy
9.    Zasady prowadzenia ewidencji majątkowej i księgowej
10.    Czynności kontrolne właściwych organów
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter